RiksSårs Arbetsutskott

Registerhållare: Nina Åkesson

distriktssköterska, fil. mag., nationell koordinator, Sårcentrum Blekinge

Ordförande i RiksSårs styrgrupp: Rut F Öien

distriktsläkare, docent, Blekinge Kompetenscentrum och Sårcentrum Blekinge

Anna Davnert, forskningsundersköterska, regional koordinator, Sårcentrum Blekinge

Linda Jervidal, distriktssköterska, regional koordinator Jämtland, Härjedalen

Hanna Wickström, distriktsläkare, doktorand, Sårcentrum Blekinge

 

RiksSårs styrgrupp

Britt-Louise Andersson, sjuksköterska, sårsamordnare, Växjö

Jan Apelqvist, endokrinolog, docent, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

Lena Blomgren, kärlkirurg, med. dr., Karolinska Sjukhuset

Åsa Boström, dermatolog, docent, Uppsala

Mårten Eriksson, allmänläkare och ortoped, Kisa

Alexandra Forssgren, dermatolog, överläkare, processchef, doktorand, Skaraborgs sjukhus

Harry Hansson, patient- och anhörigföreträdare, Malmö

Inger Jardevi, patient- och anhörigföreträdare, Älmhult

Olle Nelzén, kärlkirurg, docent, Bensårscentrum Skövde

Dag Salaj, chefläkare, geriatriker, Capio Geriatrik Dalen

Emma Sisth, ST-läkare i allmänmedicin, Örebro

Madeleine Stenius, undersköterska, utbildningsansvarig, Rehab Station Stockholm

Sandra Strand, hjälpmedelskonsulent, arbetsterapeut, Hjälpmedelscenter, landstinget Blekinge

Christina Monsen, sjuksköterska, med.dr., region Skåne

Lill-Marie Persson, dermatolog, överläkare, Bensårscentrum Skövde

Desirée Wiegleb-Edström, med dr., dermatolog, överläkare, medicinsk ansvarig för Behandlingscentrum, Hudkliniken, Karolinska Sjukhuset

Hedvig Örneholm, med dr, ST-läkare i ortopedi, Skånes Universitetssjukhus

 

Adjungerade:

Camilla Brodén, Projektledare, UCR (Uppsala Clinical Research Center)

Daniel Eliasson, VD, Försäljning & Partners, Gnosco

Astrid Lundevall, allmänläkare, enhetschef, STRAMA Stockholm

Kristina Malmsten, utvecklingsledare, Senior Alert

Anna Trinks, registerhållare, Senior Alert                                                                                                                     Uppdaterat 171108