Information om RiksSår

En patients berättelse

Kontakt:

Frågor via mail besvaras alla vardagar.

Öppen telefon tisdagar kl 8-16.

Anna Davnert,           koordinator RiksSår

Telefon: 0734-471309

Mail: anna.davnert@rikssar.se

Länkar:

    

RiksSårs resa 2009-2014

Välkommen till RiksSår! Kvalitetsregister för svårläkta sår

  I RiksSår registreras patienter med trycksår samt svårläkta sår på underben.

Registreringen sker vid två tillfällen:

1.Den första registreringen gäller diagnos och behandlingsstrategi.

2. Den andra registreringen avser uppföljning när såret läkt eller om patienten utgått ur registret av annan anledning

  RiksSår syftar till ökad livskvalitet

Snabbare sårläkning genom ett strukturerat omhändertagande

Såransvar för kontinuitet i behandling fram till sårläkning

Smärtfrihet och minskad antibiotikabehandling


 

 

Guldskalpellen 2017

Så här lyder juryns i vinnarmotivering: ”Sårcentrum Blekinge och Rikssår har visat att ett smart lärsystem, med kvalitetsregister i botten, kan minska lidande, onödiga kostnader och antibiotikaanvändning i en utsatt patientgrupp som få vill ta ansvar för. Genom att göra rätt från början, underlätta teamarbete och ständigt vidareutvecklas har deras satsning nått hela vägen fram i kampen mot de svårläkta såren”.

klicka på bilden för att läsa mer om nomineringen

 

____________________________________________________________________


Behöver du hjälp att börja registrera i Rikssår ?

Du kan få individuell hjälp via telefon/webinar.

 Mejla eller ring supporten och avtala en tid!

 

____________________________________________________________________

 

Du kan även delta i webinar seminarium.

Det finns två utbildningar:

- Hur kan du ta hjälp av RiksSår på din enhet.
- Registreringsteknik för dig som är ny användare i registret

Du deltar via din dator, där du klickar in dig på en länk. Ljudet har du hela tiden via din telefon genom att du ringer upp ett telefonnummer och är med som i en telefonkonferens. Isamband med anmälan får du exakt information hur det fungerar.

Mejla eller ring supporten om du önskar webutbildningen

__________________________________________________________

 

Inbjudan till Webbaserad föreläsning om sårbehandling!

 RiksSår erbjuder registrerande enheter till en grundkurs i diagnostik och behandling av svårläkta sår. Föreläsningen sker live och ger deltagarna möjlighet till interaktion med föreläsarna.

 För mer information-tryck här

                       ________________________________________________________________________________________________________

 

 

Nu har registret försetts med informationsknappar där du kan läsa betydelsen av variablerna som efterfrågas.Informationen kan läsas genom att trycka på i ikonen.

 

Presentationerna från användardagarna finns under fliken För vårdpersonal-Användardagar Stockholm 2017

 

 


 

Under fliken För Vårdpersonal finns nu dokumenten

 

  • Beskrivning av Sårdiagnoser
  • Ordination av kompression

 

 

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

 Guldskalpellen 2017!  mer om utmärkelsen finns nedan på hemsidan

__________________________________

NYHET: Patient och anhörigförening för svårläkta sår - telefontid måndagar och onsdagar kl 13-16 samt 18-19. För mer information och kontaktuppgifter se Patientrapport