Välkommen till Kvalitetsregistret RiksSår

RiksSår är ett kvalitetsregister för registrering av patienter med svårläkta sår. Registerdata ger värdefull information om hur vården av denna patientgrupp kan förbättras.

RiksSår finns för att du som är patient ska få en säkerställd sårdiagnos, kortare läkningstid och kontinuitet i behandlingen. Fokus ligger på din livskvalitet.


RiksSår ger dig som är personal ett kliniskt värdefull verktyg för struktur och ökad kunskap genom checklistor, web-utbildning, rapporter över verksamhetens resultat och förbättringsområden.


RikSår erbjuder hälso- och sjukvården en heltäckande bild av sårproblematiken på nationell nivå, minskad antibiotikaförbrukning, säkrad kvalitetsförbättring för denna patientgrupp och stora kostnadsbesparingar pga. minskade läkningstider.


Information

Aktuellt

Kontakt med registret

Anna Davnert

Registerkoordinator, Anna Davnert

Telefon: 0734-471309

Mail: anna.davnert@rikssar.se

Öppen telefon tisdagar kl 8-16.