Du behöver specifika inloggningsuppgifter till Beslutsstödet. Ta kontakt med projektkoordnator för mera information.

Information om E-hälsoprojekt 2018/19

Klicka här för att komma vidare till dokument som rör projektdelatagare i E-hälsoprojekt 2018/19 där funktioner i beslutsstödet testas.

Information om E-hälsoprojekt KOMMUN

Klicka här för att komma vidare till dokument som rör projektdelatagare i E-hälsoprojekt KOMMUN där beslutsstödets dialogstödsfunktioner testas.

Beslutsstöd Dermicus Wound

Ett beslutsstöd som är kopplat till RiksSår är under utveckling - Dermicus Wound. Fler projekt pågår för att utveckla beslutsstödet så att det passar användare i olika kliniska miljöer. I nulägt har endast testanvändare tillgång till beslutsstödsdelen. De utvärderar RiksSårsanvändare beslutsstödets mobil-app för fotografering, sårytemätning samt plattform för bild- och dialogfunktion. Du som är testanvändare kan använd länken Logga in i Beslutsstödet här till vänster för att logga in i beslutsstödets plattform.

Inkludering i projekten är avslutad men är du intresserad av att testa beslutsstödet kan du kontakta med RiksSårs registerkoordinator så sätts du upp på intresselista för vidare testanvändning.

Klicka här för en kortfilm på 3 minuter om hur beslutsstödet kan användas inom hemsjukvården.

 

Översiktsbild av Beslutsstödets användningsområden

Klicka på bilden för att förstora den.

Projektsupport E-hälsoprojekt


För information om projekten kontakta 

Nina Åkesson 

nina.akesson@regionblekinge.se

tel: 0734471346

För teknisk support kontakta

Noor Alghayeb

noor@gnosco.se

tel: 070-749 79 33

Manual för beslutsstödet klicka här