Du behöver specifika inloggningsuppgifter till Beslutsstödet. Ta kontakt med projektkoordnator för mera information.


Manual

Manual för beslutsstödet klicka här

Film 

Kortfilm på 3 minuter som visar hur beslutsstödet kan användas inom hemsjukvården klicka här.

Ett beslutsstöd som är kopplat till RiksSår är under utveckling - Dermicus Wound

Flera projekt pågår för att utveckla beslutsstödet Dermicus Wound så att det passar användare i olika kliniska miljöer. RiksSårs användare har under 2018 och 2019 testat beslutsstödets mobil-applikation för fotografering, sårytemätning samt webb-applikationen för bild- och dialogfunktion. Du som är testanvändare kan använda länken Logga in i Beslutsstödet här till vänster för att logga in i beslutsstödets webb-applikation.

Inkludering i projekten är avslutad men är du intresserad av att veta mer om beslutsstödet kan du kontaktaNoor Alghayeb, noor@gnosco.se, tel: 070-749 79 33


Översiktsbild av Beslutsstödets användningsområden

Klicka på bilden för att förstora den.

För mera information om projekten


För projektinformation kontakta

Nina Åkesson 

nina.akesson@regionblekinge.se

tel: 0734471346

För teknisk support kontakta

Noor Alghayeb

noor@gnosco.se

tel: 070-749 79 33