Du behöver specifika inloggningsuppgifter till Dermicus Wound. Ta kontakt med Gnoscos support för mera information.


Manual

Manual Dermicus Wound klicka här

Film 

Kortfilm på 3 minuter som visar hur Dermicus Wound kan användas inom hemsjukvården klicka här.


För support Dermicus Wound kontakta:

Noor Alghayeb

noor@gnosco.se

tel: 070-749 79 33


Ett beslutsstöd kopplat till RiksSår är under utveckling - Dermicus Wound

Flera projekt pågår för att utveckla beslutsstödet Dermicus Wound så att det passar användare i olika kliniska miljöer. RiksSårs användare har under 2018 och 2019 testat beslutsstödets mobil-applikation för fotografering samt webb-applikationen för bild- och dialogfunktion. Du som är testanvändare kan använda länken Logga in i Dermicus wound här till vänster för att logga in i beslutsstödets webb-applikation.

Inkludering i projekten är avslutad men är du intresserad av att veta mer om beslutsstödet kan du kontaktaNoor Alghayeb, noor@gnosco.se, tel: 070-749 79 33


Översiktsbild av Beslutsstödets användningsområden

Klicka på bilden för att förstora den.