Vad är RiksSår?

Rut Öien, distriktsläkare, docent, startade registret 2003 med det övergripande syftet att förbättra vården för patienter med svårläkta sår.

RiksSår är ett svenskt nationellt kvalitetsregister för dig med svårläkt sår, det vill säga ett sår som inte läkt inom 6 veckor. Såret kan vara ett bensår, ett trycksår eller fotsår hos dig med diabetes.

Registret används i den kliniska vardagen. Syftet är att den personal som behandlar dig och ditt sår med hjälp av registret lättare kan sätta en korrekt diagnos på ditt sår och på så sätt ge dig den bästa behandlingen och därmed snabbare sårläkning.

Genom RiksSår får du en såransvarig som följer dig genom behandlingen fram till sårläkning.

I RiksSår finns ca 9000 personer registrerade, vilket gör att vi snabbt kan hitta områden för kvalitetsförbättringar, som minskning av antibiotikaförbrukning och bättre smärtlindring. Det leder till bättre livskvalitet för dig som patient med svårläkt sår.

Registeruppgifterna utgör också en databas för forskning i ämnet sårläkning.

RiksSår har två patient- och anhörigföreträdare, Harry Hansson och Inger Jardevi som du, vid behov att tala om din situation, kan ta kontakt med. Du kan se Ingers film på hemsidan om hur det känns att ha ett öppet bensår.

Uppdaterat 190417

Information och samtycke till registrering

Att registrera uppgifter i ett kvalitetsregister kräver inte ett aktivt samtycke från dig som är patienten. Men du ska alltid erbjudas möjlighet att ta del av information om registret och därefter kunnat säga nej till att uppgifterna registreras.

Ett vanligt sätt att få information om att vårdgivaren registrerar uppgifter i ett kvalitetsregister är att patienten erhåller en kort skriftlig information i kallelsen eller i samband med besöket. RiksSår har utarbetat en utförlig patientinformation, klicka här för att ta del av informationen. 

Om du som patienten tillfälligt inte kan kommunicera ska informationen ske så snart som du kan ta emot information. Om det för alltid eller under en längre tid är omöjligt för dig att kommunicera är det möjligt att låta en speciell företrädare ta emot information, till exempel en närstående. När det gäller minderåriga barn är det vårdnadshavaren som tar ställning till om uppgifter får registreras.