Vad är RiksSår?

Rut Öien, distriktsläkare, docent, startade registret 2003 med det övergripande syftet att förbättra vården för patienter med svårläkta sår.

RiksSår är ett svenskt nationellt kvalitetsregister för dig med svårläkt sår, det vill säga ett sår som inte läkt inom 6 veckor. Såret kan vara ett bensår, ett trycksår eller fotsår hos dig med diabetes.

Registret används i den kliniska vardagen. Syftet är att den personal som behandlar dig och ditt sår med hjälp av registret lättare kan sätta en korrekt diagnos på ditt sår och på så sätt ge dig den bästa behandlingen och därmed snabbare sårläkning.

Genom RiksSår får du en såransvarig som följer dig genom behandlingen fram till sårläkning.

I RiksSår finns mer är 9000 personer registrerade, vilket gör att vi snabbt kan hitta områden för kvalitetsförbättringar, som minskning av antibiotikaförbrukning och bättre smärtlindring. Det leder till bättre livskvalitet för dig som patient med svårläkt sår.

Registeruppgifterna utgör också en databas för forskning i ämnet sårläkning.

RiksSår har två patient- och anhörigföreträdare, Harry Hansson och Inger Jardevi som du, vid behov att tala om din situation, kan ta kontakt med. Du kan se Ingers film på hemsidan om hur det känns att ha ett öppet bensår.

 

Uppdaterat 171201