Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-06-29

RiksSårs sårutbildning

RiksSår erbjuder grundkurs i diagnostik och behandling av svårläkta sår. Utbildningen omfattar 3 timmar. På enheten behövs uppkoppling till nätet och fungerande system för bild- och ljudkommunikation. Vi använder av digitala systemet TEAMS.

Utbildningen ges i RiksSårs regi av: Distriktsläkare Hanna Wickström, doktorand inom Telemedicin, undersköterska Anna Davnert, RiksSårs koordinator och forskningsundersköterska. Föreläsarna har lång klinisk erfarenhet samt stor erfarenhet av att hålla utbildningar i ämnet sårbehandling.

Kursavgift: 5 000 kronor exkl. moms. Omfattar ett utbildningstillfälle med max 15 deltagare. Anmälan med önskemål om datum skickas till anna.davnert@rikssar.se

Kursinnehåll:

  • RiksSår som ett strukturerat arbetssätt
  • Olika sårtyper och diagnostik
  • Sårinfektioner
  • Smärtbehandling
  • Undersökningar
  • Behandlingsmetoder 

 

Frågor kan mejlas till anna.davnert@rikssar.se