RiksSårs årliga användardagar

 

Varje år anordnar RiksSår användardag för registrets användare. Vanligtvis hålls dessa i Stockholm på Hotel Klara. Det brukar bli uppskattade dagar där användare från hela landet träffas och utbyter erfarenheter. Nedan finner du inbjudan till årets användardag

 

Inbjudan Användardag 2018