RiksSårs årliga användardagar

Varje år anordnar RiksSår användardag för registrets användare. 

Det brukar bli uppskattade dagar där användare från hela landet träffas och utbyter erfarenheter.

Användarmöte hölls 201022, digitalt pga Covid-19. Över femtio enheter i landet medverkade.

Uppdaterad 210225

Digital Fika

20210309

Vårat första digitala fika fick en mycket bra uppslutning. Vi var 32 enheter uppkopplade. Ämnet för dagen var                                                                                                                                            -Nationella vårdförlopp för patienter med svårläkta sår - Nu går det framåt!

Dagens powerpoint presentation

26/10 planerar vi ett uppföljning för att då se hur långt man komit i vårdförloppets arbete.