Registermallar

Registermallarna är pappersmallar av registret. Dessa kan användas som en checklista i mötet med patienten. Mallarna är uppdelade områdesvis enligt samma logik som regsitret.

Mall Anamnes används alltid vid ny registrering av en patient.

Dessutom används mallen sår på Underben/fot eller Trycksår på annan kroppsdel.

Om du tror att ett sår på underben/fot är ett trycksår fyller du dessutom i mallen Kompletterande uppgifter vid trycksår på underben/fot.

Mall Uppföljning används för alla såruppföljningar oavsett sårlokal och sårdiagnos.

Uppdaterad 190417