RiksSårs årliga användardagar

Varje år anordnar RiksSår användardag för registrets användare. Vanligtvis hålls dessa i Stockholm på Hotel Klara. Det brukar bli uppskattade dagar där användare från hela landet träffas och utbyter erfarenheter.

P.g.a. begränsad ekonomi kommer inget användardag kunna erbjudas 2019. Vi hoppas kunna återta traditionen 2020.

Uppdaterad 190417

Material från Sårutbildningen 181005