Registerutbildning

Via webben kan du få information och utbildning om hur du kan ta hjälp av RiksSår för att förbättra vården av patienter med svårläkta sår på din enhet. Du kan också få hjälp med registreringstekniken i registret. Ta kontakt med regiterkoordinator Anna Davnert för att boka en tid för information eller utbildning. 

RiksSår erbjuder även en grundutbildning i sårbehandling. Via länkarna intill finner du mera information om utbildningarna.

 

Uppdaterad 171201