Registerutbildning

Via webben kan du få information och utbildning om hur du kan ta hjälp av RiksSår för att förbättra vården av patienter med svårläkta sår på din enhet.

Du kan också få hjälp med registreringstekniken i registret. Ta kontakt med regiterkoordinator Anna Davnert för att boka en tid för information eller utbildning. 

RiksSår erbjuder även en grundutbildning i sårbehandling.

Via länkarna intill finner du mera information om utbildningarna.

Uppdaterad 210226

Länkar till information och anmälning till webbutbildningar

Denna utbildning ger temamet runt patienten med svårläkt sår en grundläggande utbildning i sår och sårläkning. Klicka på länken ovan för mer information och anmälan.

Denna utbildning ger dig som är användare eller funderar på att ansluta sig till registret en kostnadsfri information om vårdenhetens fördelarna med att använda RiksSår. Klicka på länken ovan för mer information och anmälan.

Denna utbildning ger dig som användare en kostnadsfri genomgång i hur du registrerar en patient i registret. Klicka på länken ovan för mer information och anmälan.