Stort TACK till er som deltagit i RiksSårs e-hälsoprojekt


Två e-hälsoprojekt är nu avlutade (enheter som deltagit i projektet kan fortsätta att använda beslutsstödet fram till 20-01-01):

  • SKL PROJEKTET Under 7 månader användes appen/kommunikationsplattformen fullt ut i 16 kommuner med kopplingar till 11 vårdcentraler. Totalt fick 78 patienter bedömning med fotodokumentation vid 188 tillfällen.
  • VINNOVA PROJEKTET Under 10 månader har 61 registratorer på 31 enheter använt appen och gjort fler än 200 bedömningar av patienternas sårläkningsprocess.

Engagemanget bland kommuner och primärvårdsenheter har varit stort och många har deltagit i intervjuerna, som kommer att redovisas i två delarbeten i Hanna Wickströms doktorsavhandling.Arbetet med att förenkla registreringsprocessen samt utveckla användbara rapporter i RiksSår kommer att fortsätta under 2020. Beslutsstödet förväntas, tillsammans med kvalitetsregistret ,erbjuda ett kunskapsstöd som passar väl in i regionens arbete med kunskapsstyrning men som också är en modern form för kontinuerligt lärande, då personal inom primärvård/kommunal hemsjukvård diskuterar enskilda ärenden med specialist på ett enkelt sätt och detta ökar kunskapen i systemet.

Personal från Eksjö kommun på EWMA i Göteborg 2019

Succé för digital såromläggning skrev Dagens Medicin, E-HÄLSA 2019-08-08. "Rätt diagnostisering och rätt behandling från start. Med hjälp av en app som kvalitetsregistret RiksSår varit med och utvecklat kan patienter med svårläkta sår få hjälp på hemmaplan".

Ni som vill veta mera om beslutsstödet kan ta kontakt med Noor Alghayeb noor@gnosco.se.

Länkar till dokument rörande projektet

* Information till intresserade kommuner

1. Inför deltagandet i projektet

Som projektdeltagare krävs att du laddar ned RiksSårs App samt har inlogg till beslutsstödet. Det ska även finnas en överenskommelse mellan din verksamhet och RiksSår.

2. Ordningsställande av tekniken

Som projektdeltagare ska du ha tillgång till:

A). Dermicus Wound App: 

B). Dermicus Wound web-sida: 

Med appen kan du fotografera såret och dokumentera basal data om patienten. Patientdata och foto skickas via appen till websidan/plattformen där du och de kollegor som har inlogg till plattformen kan ta del av informationen.


Utbildningsfilm

Möjligheten att bedöma patient med sår via en digital plattform kan underlätta samarbetet mellan olika professioner. Denna utbildningsfilm ger en överblick över några områden inom sårläkning där teamarbetet är viktigt.