RiksSårs Ehälsoprojekt 2018/19

Projektet avslutas 190601 men alla deltagare kan fortsätta använda beslutsstödet året ut.

RiksSår fokuserar nu på hur e-hälsolösningar kan förbättra vården, då vi ser ett stort behov av innovativa e-hälsolösningar inom detta område.

RiksSårs Ehälsoprojekt 2018/19 syftar till att utvärdera hur personal, som behandlar patienter med svårläkta sår, på bästa sätt kan utnyttja Dermicus Wound, ett beslutsstöd med syfte att följa patientens sårläkningsprocess. Rekryteringen av registratorer till projektet som ska utvärdera E-hälsolösningen är nu klar.

Testning av e-hälsolösningen fortsätter under hela 2019. Åtagande som registrator i projektet:
- att använda RiksSårs app för att registrera patienter i RiksSår och använda bilderna och sårytemätningen för att följa patientens sårläkningsprocess
- att bidra med synpunkter och förslag på hur appen kan justeras så att den bäst passar till den kliniska verksamheten

Rut F Öien, Projektledare, Blekinge Kompetenscentrum

För ytterligare information kontakta Nina Åkesson, nina.akesson@regionblekinge.se, tel: 0734471347  

För teknisk support kontakta Noor Alghayeb, noor@gnosco.se tel: 070-749 79 33

 

Länkar till dokument rörande projektet

1. Inför deltagandet i projektet

Som projektdeltagare krävs att du har inlogg till beslutsstödet. Det ska även finnas en överenskommelse mellan din verksamhet och RiksSår.

2. Ordningsställande av tekniken

Som projektdeltagare ska du ha tillgång till:

A). Dermicus Wound: App. 

B). Dermicus Wound: web-sida: 

Med appen kan du fotografera såret och dokumentera basal data om patienten. Patientdata och foto skickas via appen till websidan där du och de kollegor som har inlogg till websidan kan ta del av informationen.

3. När du startar upp projetet på din enhet


Veckobrev RiksSårs E-hälsoprocess


Utbildningsfilm

Möjligheten att bedöma patient med sår via en digital plattform kan underlätta samarbetet mellan olika professioner. Denna utbildningsfilm ger en överblick över några områden inom sårläkning där teamarbetet är viktigt.