Ehälso-projekt söker testdeltagare!

Projekt där RiksSårs e-hälsolösning utvecklas söker användare som vill vara med och testa bildfunktion och sårytemätning i RiksSårs sår-app.

Detta Vinnovaprojekt utgör det första steget i en process som ska leda till att RiksSår blir ett beslutsstöd i den kliniska vardagen. Projektet startar i mars 2018 och du kommer då att bli uppkopplad till appen och kan använda/testa den i din verksamhet under 6 månader!

Vad krävs?

• iPhone eller iPad

• Underskrivna avtal med dig och din verksamhetschef

Vad vinner du?

Tillgång till appen för att

• underlätta för dig att följa den enskilde patientens sårläkningsprocess

• underlätta registrering och uppföljning i RiksSår

• lättare nå målvärden, som minskad antibiotikabehandling, minskade sårläkningstider och i förlängningen minskade kostnader för din enhet

• höja kunskapsnivån inom behandling av svårläkta sår

Anmäl dig redan nu till Anna Davnert, anna.davnert@ltblekinge.se Mer information kommer på RiksSårs hemsida, kostar naturligtvis ingenting att vara med!

Din kompetens och ditt engagemang behövs! Rut F Öien, projektledare

Länk för att skriva ut infromationen ovan

2018-01-19 08:32