Film: Beslutsstödet Dermicus Wounds i hemsjukvården

Detta är en kortfilm på 3 min som visar hur Dermicus Wound app - och webbapplikation kan användas för ökas samverkan mellan hemsjukvård och sårkonsult på annan vårdenhet.

Klicka här  för att se filmen. 

2019-02-15 08:53