Film: Svårläkta sår - när behöver antibiotika ordineras?

Filmen är ett samarbete mellan RiksSår och Svenska HALT.

Svenska HALT är återkommande mätningar av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende i Sverige med syfte att stödja det förebyggande arbetet. Inspelat material finansierat av Nationella Strama inom samarbetsprojektet HALT.

Föreläsare: Hanna Wickström, specialist i allmänmedicin, doktorand Lunds Universitet, Sårcentrum Blekinge och RiksSår.

Klicka här för att se filmen.

Filmtid 18 minuter.

2018-11-20 10:25