Guldskalpellen

Guldskalpellen

RiksSår tilldelades det ärofyllda priset Guldskalpellen 2017 

Så här lyder juryns i vinnarmotivering: ”Sårcentrum Blekinge och Rikssår har visat att ett smart lärsystem, med kvalitetsregister i botten, kan minska lidande, onödiga kostnader och antibiotikaanvändning i en utsatt patientgrupp som få vill ta ansvar för. Genom att göra rätt från början, underlätta teamarbete och ständigt vidareutvecklas har deras satsning nått hela vägen fram i kampen mot de svårläkta såren”.

Länk till artikeln i dagens Medicin

2017-11-10 15:25