Här finner du som är projektdeltagare information om projektet

Information om projekt där RiksSårs e-hälsolösning nu utvecklas med bildfunktion och sårytemätning.

Projektet är en del av RiksSårs arbete med att utveckla ett beslutsstöd för svårläkta sår, dit även telemedicin och digital sårjournal kommer att kopplas.

Inom ramen för detta projekt utvecklas teknik för enkel och säker fotografering och sårytemätning av sår via RiksSårs app. Data överförs som tidigare till kvalitetsregistret medan bilder och sårytemätning ligger på en speciell plattform. På denna plattform möjliggörs diskution av gemensamma patientfall mellan vårdgivare.

Via länken nedan kommer du vidare till mera information om projektet samt utbildningsfilmer.

Läs mer......

2018-04-03 09:41