Hur ofta är det tänkt att såren ska fotodokumenteras?

Svar: Ofta räcker det en gång i veckan vid omläggningarna. Om såret är infekterat så är det bra att med bilder följa utvecklingen av infektionen vid varje omläggningstillfälle, som ju då är tätare.

Om sårläkningen går bra framåt räcker det med fotodokumentation någon gång i månaden.

 

2019-01-16 19:02