Hur sker läkarens dokumentation?

Är det något som vi kan ta del av via NPÖ?

Svar: Det är tänkt att läkaren också följer sårläkningsprocessen på appens plattform. Texten från appens plattform kan kopieras och klistras in i patientjournalen. Jag antar att ni har läkare som rondar på era avdelningar och hen kan då tillsammans med er övriga i sårteamet hjälpa till med diagnos.  Visst kan ni hämta från NPÖ också.

2018-11-02 10:30