Hur sker redovisning av resultaten?

Hur ska den ske, av vem och var/på vilket sätt redovisas den?

Svar: Resultatet kommer att redovisas i en rapport, som SKL eller RiksSår ska presentera för personal på sårutbildningar, för politiker och beslutsfattare och rapporten kommer att ligga på RiksSårs hemsida. När det gäller sårutbildningar så kommer rapporten troligen att presenteras på den stora EWMA (European Wound Management Association) konferensen i Göteborg i juni 2019.

2018-11-02 10:43