Kommer ni att granska vår dokumentation eller är det bara läkare och sköterska i projektet?

Svar: Vi har en grupp som granskar så att dokumentationen sker på rätt sätt, dvs att man tar foto av det omläggningsmaterial som man just tagit bort för att se om materialet är det bästa, dvs tar upp sårvätskan på ett bra sätt, inte retar sårkanterna och inte fastnar.

Vi granskar också hur texten fungerar i appen och kommer under projektets gång att göra ändringar efter era förslag. Därför är det bra om ni samlar på er synpunkter som skulle kunna göra appen mer användarvänlig och skickar era kommentarer till Joakim Niklasson, vår projektkoordinator, ksp_89@hotmail.com

2019-01-16 19:05