Måste jag fylla i all data varje gång jag ska fotografera såret?

Nej. Du bör fylla i så mycket av de data som efterfrågas i appen vid första tillfället som du dokumneterar patienten i appen. När du i appens SAMTYCKES-del väljer Insamling av data till kvalitetsregistret är viss data obligatorisk och märkt med en röd markering. När du fyllt i obligatoriska data och skickar patientärendet till webb-plattformen förs även data automatiskt över i kvalitetsregistret.

När du kommande gånger fotograferar patientens sår med appen avstår du från att markera Insamling av data till kvalitetsregistret. Då kan du enbart fotografera såret, utan att fylla i någon data. men vill du t.ex. fylla i aktuell sårstorlek, sårsmärta eller annan data som du vill uppdatera så går det bra.

2019-02-15 08:58