RiksSår tar emot data från beslutsstödet Dermicus Wound

RiksSår har möjliggjort automatisk överföring av data från det digitala beslutsstödet Dermicus Wound. I och med detta förenklas registreringen i registret.

2019-09-10 09:11