RiksSårs Ehälso-projekt söker testdeltagare!

Projekt där RiksSårs e-hälsolösning utvecklas söker användare som vill vara med och testa bildfunktion och sårytemätning i RiksSårs sår-app.

Är du en av dem som vill vara med och utveckla Rikssårs beslutsstöd och förbättra omhändertagandet av sårpatienter?

I detta projekt kan du

  • tillsammans med dina kollegor (sjuksköterska, undersköterska, läkare) på vårdcentral/ enhet/kommunalt boende använda RiksSårs app under 6 månader
  • diskutera era gemensamma patientfall på den speciella plattformen RiksSårs beslutsstöd
  • använda appen som verktyg för kompetensutveckling och kvalitetsförbättringar för din enhet

Rikssårs beslutstöd innebär enkel och säker fotografering och sårytemätning av sår för att följa patientens sårläkningsprocess över tid och i samarbete mellan vårdgivare och är kopplad till RiksSår. Data överförs som tidigare till kvalitetsregistret medan bilder och sårytemätning ligger på en speciell plattform.

Värdet för dig

Beslutstödet ger dig möjlighet att dela information och diskutera sårpatienter med kollegorna när och hur du vill på plattformen, som bl.a. kommer att ha en meddelandefunktion. Projektet syftar till att bli grundbulten i ett nytt beslutsstöd för svårläkta sår, dit även telemedicin och digital sårjournal kommer att kopplas.

Inga kostnader

Deltagande i projektet som pågår under 6 månader under 2018 är kostnadsfritt. RiksSår erbjuder: 

  • webbutbildning för samtliga registratorer med en instruktiv film, som du kan använda under hela testperioden (info kommer via hemsidan) 
  • uppföljning
  • support under projekttiden
  • kostnadsfri sårutbildning (ca 1 timme) via webb eller fysiskt möte

Din enhet ansvarar för utrustning i form av iPhone eller iPad med internetaccess. Om din enhet saknar iPhone/iPad så går det bra att använda din privata iPhone, eftersom data inte lagras på telefonen utan på appens plattform. Data i telefonen raderas således. Appen är i dagsläget inte åtkomlig på androida enheter.

Om du har frågor om projektet, vänligen kontakta Rut F Öien, Projektledare, Blekinge Kompetenscentrum, rut.oien@rikssar.se

Om du har frågor om sekretess, vänligen kontakta Madelene Reutmer, PUL-ombud, Region Jönköpings län, madelene.reutmer@rjl.se

Anmälan senast 180401 till Anna Davnert, anna.davnert@ltblekinge.se

Länk för att skriva ut informationen ovan

2018-01-19 08:32