Standardrapporter i RiksSår

Det finns två användbara rapporter som sammanställer enhetens data i registret.

För att nå rapporterna krävs att du är inloggad på din enhet. Du når rapporterna upptill i listen, under fliken rapporter.

Verksamhetsrapporten ger en omfattande bild av vårdtyngd, resursåtgång, behandling och arbetsbelastning. Rapporten presenterar nyckeltal för antibiotikabehandling, läkningstid för venösa bensår samt smärtbehandling.

Förbättringsrapporten ger en bild av hur väl vårdprocessen på enheten fungerar med information om bland annat andel patienter med sårdiagnos, andel patienter med utförd kärlstatus, andel patienter som fått ordinerad prevention. Denna rapport är användbar för att finna förbättringsområden samt utvärdera förbättringsinsatser.

2020-02-27 09:29