Vilken specialistläkare är det som konsulteras?

Svar: I första hand är det er ordinarie primärvårdsläkare. Detta SKL projekt är ett led i ”God och Nära vård” just för att det ska fungera på det lokala planet. I projektets förlängning kommer vi att koppa in specialister som hudläkare, kirurger, sårkunniga distriktsläkare och då kan er personal få hjälp med diagnos och behandlingsstrategier. Vi bygger samtidigt upp ett flertal virtuella regionala högspecialiserade kompetenscentra för sårbehandling, så detta projekt är starten på hur sårbehandling kan skötas inom ”God och Nära vård”.

2018-11-02 10:28