Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-16

Uppdatering av RiksSår

RiksSår kommer göra en större uppdatering av registret under hösten 2021. Samtidigt ser vi över om det finns kvalitetsmått som bör tillföras registret.

Enklare registrering och flera rapporter i RiksSårs uppdaterade version som planeras vara färdig i början av 2022. Uppdateringen sker parallellt med att ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med svårläkta sår tas fram.

Har du synpunkter eller önskemål om nya kvalitetsmått - mejla registerkoordinatorn.