Klicka på länken Logga in i RiksSår för att komma vidare till registret.

RiksSår stödjer webläsarna Internet Explorer 11, Internet Explorer 10, Internet Explorer 9, Internet Explorer 8 och Firefox. Applikationen är anpassad efter en upplösning på 1280*960 eller högre.

Så här ansluter du dig till kvalitetsregistret RiksSår

Att gå med i Kvalitetsregistret RiksSår är helt kostnadsfritt. Du behöver fylla i ett avtal som din chef ska skriva under. I avtalet anger du vilken enhet avtalet gäller samt vem eller vilka medarbetare som ska vara registratorer i registret. I fliken ovan Information om hur du ansluter/anmäler dig får du en stegvis beskivning i hur du går tillväga.

För att registrera i RiksSår krävs att du har ett HSAiD. Ibland finns det frågor om hur man ska dela upp sin enhet, detta gäller särskilt kommunen. I listen ovan finner du beskrivning hur du finner ditt HSAiD samt tips på hur du bör dela in din enhet. Under fliken För vårdpersonal - Viktiga dokument finner du en handlingsplan för hur du kommer igång med registrering på bästa sätt. Det finns också webutbildningar där du får kunskap om registreringsteknik.

När du blivit registrerad som användare är det bara att logga in i registret och börja registrera, dra ut rapporter och använda din enhets data för att följa patientgruppen på din enhet och hitta förbätttringsområden. Använd länken Logga in i RiksSår här till vänster för att logga in i registret.

Uppdaterad 190417

Support

Anna Davnert, registerkoordinator

Telefon: 0734-471309

Mail: anna.davnert@rikssar.se

Öppen telefon tisdagar kl 8-16.