Så här hittar du ditt HSAID

1. Börja med att stoppa in ditt SITHS kort i kortläsaren kopplad till din dator. Notera att det kan ta tid för mjukvaran som hanterar e-tjänstekort att läsa in informationen.

2. Skriv sedan in följande url/adress i din webbläsare https://test.siths.se/

3. Följande frågeruta kommer att visas om ditt kort kan hittas…(Om din klient är konfigurerad att använda Net ID som program för att hantera e-tjänstekort.)

4. För att visa ditt HSA-ID och annan information som finns på ditt e-tjänstekort klicka Ja. 

5. Vart hittar jag mitt HSA-ID? Under kolumnen HSA-ID (PRN) hittar du till HSA-ID. Ditt HSA-ID är den sifferserie som börjar med SE följt av en rad siffror. Mer information på ditt e-tjänstekort?

6. Vad mer visas på kortet? Ditt e-tjänstekort kan innehålla flera olika ID och därför mer än en rad med information i denna vy. Bland annat finns oftast en e-legitimation som känns igen på att ditt personnummer återfinns istället för ditt HSA-ID. Ditt HSA-ID känns igen på att kortnummer och utfärdare är ifyllt och t.ex. ditt landsting står med. Under kolumnen Utfärdare (CA) skall det sedan stå t.ex. SITHS CA v3. (Ditt versionsnummer kan skilja sig åt) Ditt HSA-ID börjar sedan med SE

Klicka här för beskrivningen i PDF