Så här ansluter du din enhet till RiksSår

1. Avtal (Avtal mellan deltagande enhet och RiksSår, finns på hemsidan under fliken Anslutning RiksSår). Avtalet skrivs ut från hemsidan och skrivs under av verksamhetschef, enhetschef, MAS eller motsvarande och skickas med post till registerkoordinator:

Anna Davnert

Blekingesjukhuset 

Sårcentrum By 5 plan 10

374 80 Karlshamn

2. Avtalet skrivs under av registerhållaren och en kopia återsändes till deltagande enhet.

3. Enligt Socialstyrelsen föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. §5 skall åtkomst till patientuppgifter föregås av stark autentisering. Alla användare behöver därför en E-tjänstelegitimation för inloggning till registret. Information finns på hemsidan hur man går tillväga.

4. Registersekreterare i registret lägger in enheten och användaren får användarnamn och lösenord.

5. Patientinformation skrivs ut från hemsidan och affischeras på enheten så att patienterna kan ta del av den.

6. Patientinformationen till patienten skrivs ut från hemsidan och lämnas till patienter som man har för avsikt att registrera.

7. Registrering påbörjas.

Klicka här för att ta del av beskrivningen i PDF