Patientinformation och samtycke till registrering

Att registrera uppgifter i ett kvalitetsregister kräver inte ett aktivt samtycke från patienten som registreras. Men patienten ska alltid ha haft möjlighet att ta del av information om registret och därefter kunnat säga nej till att uppgifterna registreras.

Ett vanligt sätt att informera patienten om att vårdgivaren registrerar uppgifter i ett kvalitetsregister är att lämna ut en skriftlig patientinformation i kallelsen eller i samband med besöket. RiksSår har utarbetat en patientinformation, det är brukligt att lämna ut en förkortad version av denna i patientens kallelse till vårdenheten RiksSårs Patientinformation i kortformat. Information om registrering ska även ske muntligt.

Om patienten tillfälligt inte kan kommunicera ska informationen ske så snart som patienten kan ta emot information. Om det för alltid eller under en längre tid är omöjligt för patienten att kommunicera är det möjligt att låta en speciell företrädare ta emot information, till exempel en närstående. När det gäller minderåriga barn är det vårdnadshavaren som tar ställning till om uppgifter får registreras.

Länk till patientinformation