Tips inför skapande av enhet i RiksSår

Enheten bör ha minst 10 registreringar/år för att kunna ge statistiskt värdefulla uppgifter över året. Gränsen på 10 registreringar/år är även viktig om enheten vill presentera avkodad data online, som öppna jämförelser. Vid denna typ av redovisning kräver man minst 10 registreringar för att säkerställa sekretess och anonymitet.

Varje enhet kan när som helst dra ut rapporter över sin enhet. Därför kan det vid enhetsindelningen vara viktigt att tänka på vilken gruppering man önskar utifrån kommande rapportuttag. Det är möjligt att få rapporter på data från flera enheter men då krävs en beställning från RiksSår.

Arbetar du på en Vårdcentral/Hälsocentral är det naturligt att Vårdcentral/Hälsocentral utgör en enhet i RiksSår.

Arbetar du på en Hudmottagning är det naturligt att mottagningen utgör en enhet i RiksSår.

Arbetar du inom Hemsjukvård eller SÄBO krävs lite mera eftertanke då du skapar en enhet i RiksSår. Det kan vara bra att inte dela in i för små enheter utifrån grundidén att enheten ska uppnå ca 10 registerringar/år. Vissa kommuner har valt att göra indelning i två stora enheter, där en enhet innehåller samtliga SÄBO och en enhet hela Hemsjukvården, t.ex. i Karlskrona kommun har man två enheter: Karlskrona kommun SÄBO och Karlskrona kommun Hemsjukvård. Vissa större kommuner har valt att dela in i arbetsområden där några SÄBO grupperats och utgör egna enheter. Hemsjukvården grupperas efter områdesindelning och områdena utgör egna enheter. Man väljer lämpligt namn till sin enhet, t.ex. Hemsjukvården Östernäs Södra.

Om du arbetar i privat regi begränsas din enhet till det geografiska området och det uppdrag du har, t.ex. Förenande Care Hemsjukvård Östersund.

Har du frågor kring din enhetsindelning är du välkommen att ta kontakt med Anna Davnert, RiksSårs registerkoordinator.