Välkommen till Kvalitetsregistret RiksSår

RiksSår finns för att du som är patient ska få en säkerställd sårdiagnos, kortare läkningstid och kontinuitet i behandlingen. Fokus ligger på din livskvalitet.

RiksSår ger dig som är personal ett kliniskt värdefull verktyg för struktur och ökad kunskap genom checklistor, web-utbildning, rapporter över verksamhetens resultat och förbättringsområden.

RikSår erbjuder hälso- och sjukvården en heltäckande bild av sårproblematiken på nationell nivå, minskad antibiotika-förbrukning, säkrad kvalitetsförbättring för denna patientgrupp och stora kostnadsbesparingar pga. minskade läkningstider.

Kontakt med registret

Registerkoordinator, Anna Davnert

Mail: anna.davnert@rikssar.se

Telefon: 0734-471309, öppen telefon tisdagar kl 8-16

Aktuellt

Information

Logga in

Här kan du som är ansluten och användare av RiksSår logga in i registret. När du matar in data får du kunskap om hur vården fungerar och kan förbättras. 

För mer information om anslutning till RiksSår klicka här.


RiksSår bjuder in till Digital fika! 

Syftet med digital fikastund är att öka samverkan med dig som är ansluten till RiksSår. Målet är att kunna svara på dina frågor om RiksSår samt ge dig en uppdatering i vad som händer inom ämnet sårläkning på Nationell nivå.

Vid fem tillfällen under året kommer vi att bjuda in till en timmes fika via länk.

Varje fika har ett tema som vi har fokus på i diskussionen. Timmen leds av en medarbetare från RiksSår och du väljer själv hur aktiv du vill vara.

Kommande datum för digital fika

  • 9 mars - Nationella vårdförlopp för patienterna med svårläkta sår - Nu går det framåt!                            
  • 11 maj - Patienternas livskvalitet. Mer information finns under fliken Aktuellt
  • 14 sept - Hur du tolkar dina resultat - förbättringsarbete utifrån resultaten i RiksSår.
  • 26 okt - Uppföljning av Nationella Vårdförlopp för patienter med svårrläkta sår.- Vad har hänt sedan i våras
  • 14 dec - Tema ej bestämt

Tid: kl. 13.00-14.00

Länk: visas på RiksSårs hemsidan en vecka i förväg.

Ingen anmälan krävs, hjärtligt välkomna att delta!


 Datum är nu spikat för RiksSårs Digitala Användarmöte 2021 till den 7 oktober. Heldag. Mer information kommer senare.

Data från RiksSår - klicka på bilden så förstoras den

Registreringar i registret per år

Registreringarna i den nya databasen som öppnades 20151001 ökar stadigt. Med totalt 9000 patienter och över 17 000 registeringar utgör RiksSår idag en enorm databas för forskning. Fler enheter behöver dock registrera sina patienter för att registret ska uppnå en god täckningsgrad.

Fördelning av sårdiagnoser i registret 200101

De allra flesta av patienterna som registreras i registret får en läkarsatt sårdiagnos. Detta är en av de viktigaste åtgärdena för att möjliggöra en effektiv behandling av patienten. Andelen venösa sår är störst men andelen trycksår i registret har ökat i och med att flera enheter inom kommunal hälso - och sjukvård ansluter till registret.

Läkningstid i dagar per sårdiagnos 200101

Diagrammet visar mediantid för sårläknings per sårdiagnos. Data visar att såren med huvudsaklig neuropatisk etiologi samt de arteiovenösa såren tar längst tid att läka. Genom att använda RiksSårs strukturerade arbetssätt har vi i studier påvisat minskade läkningstider med 64 %. (Rut F Öien, Henrik W Forssell. BMJ Open 2013, 3).


Antibiotika före och efter RiksSår

Det sker en stor överförskrivning av antibiotika till patienter med svårläkta sår. Antibiotikaanvändning är därför en viktig kvalitetsindikator. Antibiotikaanvändningen sjunker rejält efter registrering i registret. Detta förklaras av det strukturerade omhändertagande som registrering i RiksSår medför.