Välkommen till Kvalitetsregistret RiksSår

Aktuellt

RiksSår är ett kvalitetsregister för registrering av patienter med svårläkta sår. Registerdata ger värdefull information om hur vården av denna patientgrupp kan förbättras.

RiksSår finns för att du som är patient ska få en säkerställd sårdiagnos, kortare läkningstid och kontinuitet i behandlingen. Fokus ligger på din livskvalitet.


RiksSår ger dig som är personal ett kliniskt värdefull verktyg för struktur och ökad kunskap genom checklistor, web-utbildning, rapporter över verksamhetens resultat och förbättringsområden.


RikSår erbjuder hälso- och sjukvården en heltäckande bild av sårproblematiken på nationell nivå, minskad antibiotikaförbrukning, säkrad kvalitetsförbättring för denna patientgrupp och stora kostnadsbesparingar pga. minskade läkningstider.


Information

Aktuellt

 • Viktiga datum - boka dem i din almanacka redan nu!

  4 oktober 2018: Användarmöte på Scandic Klara i Stockholm,

  Kl.9.00-16.00 (kostnadsfritt för användare)

  5 oktober 2018: NY nationell grundutbildning om svårläkta sår

  Scandic Klara i Stockholm Kl. 9.00-16.00

  Grundutbildning med fördjupning i undertrycksbehandling, diabetesfotsår och trycksår.

  Avgift 3000:- för icke användare och 1500:- för användare

  Mer utförligt program och anmälan kommer inom kort.

   

  2018-01-16 14:22
 • Webutbildning

  RiksSår erbjuder sårutbildning via webben

  Läs mer…
  2017-12-05 21:16
 • Guldskalpellen

  Guldskalpellen

  RiksSår tilldelades det ärofyllda priset Guldskalpellen 

  Läs mer…
  2017-11-10 15:25
 • Tooltips

  Registret är uppdaterat med tooltips

  Läs mer…
  2017-11-10 15:21

Kontakt med registret

Anna Davnert

Registerkoordinator, Anna Davnert

Telefon: 0734-471309

Mail: anna.davnert@rikssar.se

Öppen telefon tisdagar kl 8-16.