Välkommen till Kvalitetsregistret RiksSår

RiksSår finns för att du som är patient ska få en säkerställd sårdiagnos, kortare läkningstid och kontinuitet i behandlingen. Fokus ligger på din livskvalitet.

RiksSår ger dig som är personal ett kliniskt värdefull verktyg för struktur och ökad kunskap genom checklistor, web-utbildning, rapporter över verksamhetens resultat och förbättringsområden.

RikSår erbjuder hälso- och sjukvården en heltäckande bild av sårproblematiken på nationell nivå, minskad antibiotikaförbrukning, säkrad kvalitetsförbättring för denna patientgrupp och stora kostnadsbesparingar pga. minskade läkningstid.

________________________________________________________________________

SÅRUTBILDNING 5 okt i Stockholm - Suboptimal behandling av sår BLÖDER pengar.Finns platser kvar!

Missa inte RiksSårs grundutbildning där läkare, sjuksköterskor och undersköterskor föreläser om hur man bäst handlägger och behandlar patienter med svårläkta sår. Du behöver inte vara akiv i registret för att delta på utbildningen.

Läs mer...

 

Kontakt med registret

Registerkoordinator, Anna Davnert

Mail: anna.davnert@rikssar.se

Telefon: 0734-471309, öppen telefon tisdagar kl 8-16.

______________________________________________________________________

Data från registret - klicka på bilden så förstoras den

Registreringar i registret per år

Registreringarna i den nya databasen som öppnades 20151010 ökar och utgör idag en enorm databas för forskning. Fler enheter behöver dock registrera sina patienter för att registret ska uppnå en god täckningsgrad.

Läkningstid i dagar per sårdiagnos 180207

Diagrammet visar mediantid för sårläknings per sårdiagnos. Data visar att såren med huvudsaklig neuropatisk etiologi samt de arteiovenösa såren tar längst tid att läka.

Fördelning av sårdiagnoser i registret 180207

De allra flesta av patienterna som registreras i registret får en läkarsatt sårdiagnos. Andelen trycksår i registret har ökat i och med att flera enheter inom kommunal hälso - och sjukvård ansluter till registert. 

 


 

Här kan du som är ansluten och användare av RiksSår logga in i registret. Om du vill veta mer om anslutning till RiksSår klicka här.

RiksSår utvecklar ett beslutsstöd. Just nu pågår test och utvärdering av flera funktioner i beslutsstödet. Du som är testanvändare kan logga in i beslutsstödet. Om du vill veta mer om RiksSårs beslutsstöd klicka här. 

 

____________________________________________________________________________

E-hälsoprojekt 2018

Projektet är en del av RiksSårs arbete med att utveckla ett beslutsstöd för svårläkta sår, dit även telemedicin och digital sårjournal kommer att kopplas. För information om projektet klicka här

För att ta del av senaste veckomeddelandet om projektet klicka här.

 

Aktuellt

Information