Välkommen till Kvalitetsregistret RiksSår

RiksSår finns för att du som är patient ska få en säkerställd sårdiagnos, kortare läkningstid och kontinuitet i behandlingen. Fokus ligger på din livskvalitet.

RiksSår ger dig som är personal ett kliniskt värdefull verktyg för struktur och ökad kunskap genom checklistor, web-utbildning, rapporter över verksamhetens resultat och förbättringsområden.

RikSår erbjuder hälso- och sjukvården en heltäckande bild av sårproblematiken på nationell nivå, minskad antibiotikaförbrukning, säkrad kvalitetsförbättring för denna patientgrupp och stora kostnadsbesparingar pga. minskade läkningstid.

 

Kontakt med registret

Registerkoordinator, Anna Davnert

Mail: anna.davnert@rikssar.se

Telefon: 0734-471309, öppen telefon tisdagar kl 8-16.

Information

Data från registret - klicka på bilden så förstoras den

Registreringar i registret per år

Registreringarna i den nya databasen som öppnades 20151010 ökar och utgör idag en enorm databas för forskning. Fler enheter behöver dock registrera sina patienter för att registret ska uppnå en god täckningsgrad.

Läkningstid i dagar per sårdiagnos 180207

Diagrammet visar mediantid för sårläknings per sårdiagnos. Data visar att såren med huvudsaklig neuropatisk etiologi samt de arteiovenösa såren tar längst tid att läka.

Fördelning av sårdiagnoser i registret 180207

De allra flesta av patienterna som registreras i registret får en läkarsatt sårdiagnos. Andelen trycksår i registret har ökat i och med att flera enheter inom kommunal hälso - och sjukvård ansluter till registert. 

 


 

Här kan du som är ansluten och användare av RiksSår logga in i registret. Om du vill veta mer om anslutning till RiksSår klicka här.

RiksSår utvecklar ett beslutsstöd. Just nu pågår test och utvärdering av flera funktioner i beslutsstödet. Du som är testanvändare kan logga in i beslutsstödet. Om du vill veta mer om RiksSårs beslutsstöd klicka här. 

 

RiksSår önskar alla läsare en

Fridfull Jul & Gott Nytt År!

Aktuella utvecklingsprojekt - RiksSårs beslutsstöd

____________________________________________________________________________

Mycket stort intresse bland kommuner att delta i RiksSårs E-hälsoprojekt KOMMUN. Vi har därför utökat platserna till 20 kommuner, så välkommen in med er anmälan!

RiksSårs bedriver 2 parallella ehälsoprojekt som båda är en del av RiksSårs arbete med att utveckla ett beslutsstöd för svårläkta sår, dit även telemedicin och digital sårjournal kommer att kopplas. 

Projekt nummer 1: RiksSårs E-hälsoprojekt 2018 är ett projekt där RiksSårsanvändare testar beslutsstödets funktioner. Projektet syftar till att få in synpunkter på beslutsstödets layout samt utveckla funktionen för sårytmätning.

För information om projektet klicka här.

För att ta del av senaste veckomeddelandet om projektet klicka här.

Projekt nummer 2: RiksSårs E-hälsoprojekt KOMMUN är ett projekt där sjuksköterska inom den kommunala hälso och sjukvården tillsammans med allmänläkare under sex månader testar beslutsstödet med fokus på dialogstödsfunktionen. 

För information om projektet klicka här.

 

FAQ - vanligt förekommande frågor om deltagande i projekten


 

Aktuellt