Välkommen till Kvalitetsregistret RiksSår

RiksSår finns för att du som är patient ska få en säkerställd sårdiagnos, kortare läkningstid och kontinuitet i behandlingen. Fokus ligger på din livskvalitet.

RiksSår ger dig som är personal ett kliniskt värdefull verktyg för struktur och ökad kunskap genom checklistor, web-utbildning, rapporter över verksamhetens resultat och förbättringsområden.

RikSår erbjuder hälso- och sjukvården en heltäckande bild av sårproblematiken på nationell nivå, minskad antibiotika-förbrukning, säkrad kvalitetsförbättring för denna patientgrupp och stora kostnadsbesparingar pga. minskade läkningstider.

 

Kontakt med registret

Registerkoordinator, Anna Davnert

Mail: anna.davnert@rikssar.se

Telefon: 0734-471309, öppen telefon tisdagar kl 8-16.

Information

Aktuellt

Data från registret - klicka på bilden så förstoras den

Registreringar i registret per år

Registreringarna i den nya databasen som öppnades 20151010 ökar och utgör idag en enorm databas för forskning. Fler enheter behöver dock registrera sina patienter för att registret ska uppnå en god täckningsgrad.

Läkningstid i dagar per sårdiagnos 190101

Diagrammet visar mediantid för sårläknings per sårdiagnos. Data visar att såren med huvudsaklig neuropatisk etiologi samt de arteiovenösa såren tar längst tid att läka.

Fördelning av sårdiagnoser i registret 190101

De allra flesta av patienterna som registreras i registret får en läkarsatt sårdiagnos. Andelen venösa sår är störst men andelen trycksår i registret har ökat i och med att flera enheter inom kommunal hälso - och sjukvård ansluter till registret. 

 


 

Logga in

Här kan du som är ansluten och användare av RiksSår logga in i registret. När du matar in data får du kunskap om hur vården fungerar och kan förbättras. Om du vill veta mer om anslutning till RiksSår klicka här.

Ett beslutsstöd är under utveckling - Dermicus Wounds. Du som är testanvändare kan logga in i beslutsstödet. Data sänds automatiskt över till kvalitetsregistret. Om du vill veta mer klicka här. 

 

Aktuella utvecklingsprojekt - Beslutsstöd Dermicus Wound

RiksSårs medverkar i två parallella e-hälsoprojekt som båda är en del av att utveckla ett beslutsstöd för svårläkta sår. Data från beslutsstödet matas automatiskt in i kvalitetsregistret.

Projekt nummer 1: RiksSårs E-hälsoprojekt 2018/19 med syfte att få in synpunkter på beslutsstödets layout samt utveckla funktionen för sårytmätning. För information om projektet klicka här.

Projekt nummer 2: RiksSårs E-hälsoprojekt KOMMUN med syfte att  utvärdera beslutsstödets dialogstödsfunktion. För information om projektet klicka här.

Klicka här för Debatt artikel: App kan ge mer effektiv och jämlik vård. 

Inkludering i projekten är avslutad men är du intresserad av att testa beslutsstödet kan du kontakta med RiksSårs registerkoordinator så sätts du upp på intresselista för vidare testanvändning.

 

FAQ - vanligt förekommande frågor om deltagande i projekten