Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-07

För vårdgivare

RiksSår ger dig som är personal ett kliniskt värdefull verktyg för struktur och rapporter över verksamhetens resultat och förbättringsområden.

RiksSårs databas erbjuder hälso- och sjukvården en heltäckande bild av sårproblematiken på lokal, regional och nationell nivå. Registret arbetar för minskad antibiotika-förbrukning, säkrad kvalitetsförbättring för denna patientgrupp och stora kostnadsbesparingar pga. minskade läkningstider.