Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2024-05-22

Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor från användare.

Börja registrera

Jag vill bli användare av RiksSår. Hur gör jag?

På första sidan på vår hemsidan finns en rubrik som heter ”Gå med i RiksSår”. Klicka på denna och fyll i dina uppgifter och skicka. Mail med bekräftelse kommer inom kort.

Vi ska börja använda RiksSår. Hur gör vi med de patienter som redan har en pågående sårbehandling hos oss? Ska de också registreras?

Detta är en bedömning som ni på er enhet behöver göra, och ta beslut om. Ni får gärna använda den inventeringsblankett som finns på RiksSårs hemsida. Detta ger er en fin översikt över de patienterna som ni har nu. Vad gör vi bra och vad kan vi göra bättre? Om ni bedömer att ni inte hinner registrera alla, börja registrera nybesöken.

Vilket datum ska jag sätta som registreringsdatum?

Du ska sätta det datum som du träffade patienten och började samla in information. Du kan välja ett datum som ligger längre bakåt i tiden än dagens datum. Tänk på att sätta rätt datum då detta inte går att ändra när anamnesen är sparad eller klarmarkerad.

Vem är såransvarig?

Såransvarig är den som har helhetsansvaret för patientens behandling. Registrator och såransvarig behöver inte vara samma person.

Ska jag registrera patienten i RiksSår vid det fysiska besöket?

Det behöver du inte, men du kan göra det direkt på nätet. Vi rekommenderar annars att du skriver ut mall nybesök och tar med in till patienten. Viktigt att notera datumet för detta besök då det blir registreringsdatum. Du kan registrera patienten i RiksSår vid ett senare tillfälle tillsammans med andra patienter som är aktuella för RiksSår. Rutinen för detta ser olika ut för olika enheter. Viktigt att ni som enhet hittar den rutin som passar er bäst.

Min patient har tillhört en annan personal som registrerat patienten i RiksSår sedan något år tillbaka. Status på såren är ändrat men har ej läkt. Uppgifterna i RiksSår stämmer inte längre, ska jag göra en ny registrering eller ändra något i den gamla?

Nej, om såret eller såren är desamma och dessa inte läkt, ska inte några nya uppgifter registreras. Invänta uppföljning när såret läkt eller patienten avslutas av annan anledning. En patient registreras endast 2 gånger i registret, vid nybesök och avslut. Kontinuerliga uppföljningar under behandlingens gång görs inte i RiksSår. 

Diagnoser

När ska sår registreras i RiksSår? 4-6 veckor?

Det är endast svårläkta sår som registreras i RiksSår. Ett sår anses vara svårläkt när det inte läkt eller förväntas läka inom 4-6veckor från uppkomst. Undantag är trycksår som anses vara svårläkt direkt vid uppkomst.

Var hittar jag mer information om de olika diagnoserna?

På RiksSår hemsida finns ett dokument som beskriver de olika diagnoserna och vilka diagnoskoder som tillhör respektive diagnos. sårdiagnoser-i-rikssår.pdf (rikssar.se)

Medicinska diagnoser i ICD-10 kodverk stämmer inte överens med de diagnoser som finns i RiksSår. Venöst sår finns till exempel inte i kodverket. Vi sätter diagnosen Bensår UNS, vilken diagnos ska jag välja i RiksSår?

På RiksSår finns ett dokument som beskriver de olika diagnoserna och vilka diagnoskoder som tillhör respektive diagnos. Diagnosen Bensår UNS är inte en etiologisk diagnos och är därför inte en korrekt diagnos.

Det finns inte någon diagnoskod satt i journalen men det finns beskrivet i löpande text? Räknas detta ändå som en diagnos?

Om sårtyp är beskriven i löpande text räknas detta som diagnos. Anteckningen behöver inte vara kodad med en diagnos.

Om såret uppstått på grund av hjärtsvikt och svullnad i underbenen. Hur ska detta sår registreras?

Om såret uppstår på grund av ett ödem orsakat av hjärtsvikt är det en form av försämrat återflöde och kan då registreras som ett venöst sår.

Min patient är diabetiker med ett trycksår på hälen. Efter utredning fick patienten diagnos Ateroskleros i extremitetsartärerna som huvuddiagnos och som bidiagnos Diabetes typ 2 med (diabetiskt) fotsår. Är det huvuddiagnosen jag skall använda? Och blir det då arteriellt sår?

Om patienten har flera diagnoser så är det den mest dominerande diagnosen som ska registreras. I detta fallet Arteriellt sår.

Ska hudtumörsår registreras i RiksSår?

Ja.

Sårlokalisation

Min patient har 3 sår på sitt underben. Ska jag registrera alla sår?

Om såren sitter på samma extremitet (kroppsdel) registrerar du endast det största såret. Om såren sitter på olika kroppsdelar så registrerar du dem som 2 olika sår.

Min patients sår sitter på foten, vilken del av foten ska jag välja?

När du ska välja sårlokalisation i rullisten kan du klicka på symbolen i (information) som finns till höger om rullisten. Du får upp 3 bilder som visar kroppsbilder och hur kroppen delas in i olika sektioner.

Avsluta patienter

Om patientens besök avslutas på vår enhet på grund av att patienten flyttar eller att patienten byter enhet, hur gör jag då?

Det är viktigt att avsluta patienten korrekt oavsett anledning till avslut (avliden, amputation, flytt mm). Det gör du genom att klicka på uppföljning sår i registret där du kan välja olika anledningar till avslut. Exempel; annan orsak – personalen avslutar registreringen utan uppföljning.

Övrigt

Vilka utbildningar erbjuder ni?

Vi har en kostnadsfri E-learning för personal (Läkare, DSK, SSK, USK) som träffar och behandlar patienter med svårläkta sår. E-learningen är i överensstämmelse med vårdförloppens basbedömning och basbehandling. Vi erbjuder även Digital fika med olika tema, och årliga Användardagar till er som registrerar i RiksSår. Vi har posters, lathundar och information i fickformat inom området sår och sårbehandling. Information om ovan finns på vår hemsida.