Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-06-15

Digital fika

Vid fem tillfällen under året kommer vi att bjuda in till en timmes fika via länk. Varje fika har ett tema. Timmen leds av en medarbetare från RiksSår och du väljer själv hur aktiv du vill vara. Syftet med digital fikastund är att öka samverkan med dig som är ansluten till RiksSår. Målet är att kunna svara på dina frågor om RiksSår samt ge dig en uppdatering i vad som händer inom ämnet sårläkning på Nationell nivå.

Kommande fikastunder:

  • 14 sep - Rapporterna i RiksSår - hur du tolkar dina resultat?
  • 26 okt - Uppföljning Nationellt vårdförlopp svårläkta sår
  • 14 dec - Tema ej klart

Tid: kl. 13.00-14.00
Länk: visas här en vecka i förväg

Ingen anmälan krävs, hjärtligt välkomna att delta!

14 september kl.13-14 Rapporterna i RiksSår - hur tolkar du dina resultat?

När du börjar registrera i RiksSår får du ett stöd för ett strukturerat omhändertagande av patienter med svårläkta sår. Det innebär att du omedelbart påbörjar ett förbättringsarbete där alla patienter erbjuds ett strukturerat omhändertagande. Data som samlas in sammanställs till användbara rapporter som visar hur vården på din enhet fungerar och hur den kan bli bättre. På detta fika går vi igenom de rapporter som finns i RiksSår, hur du tar fram dem och hur du kan använda dem till förbättringsarbete och uppföljning av de åtgärder du valt att satsa på.

Ämnesansvarig är Maria Kusagård, utvecklingsledare i Kristianstad kommun med mångårig erfarenhet av förbättringsarbete.