Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-01-14

Registermanual/mallar

Registermanualen innehåller en detaljerad anvisning i hur du går tillväga när du registrerar en patient steg för steg. Manualen ger också en beskrivning av innebörden av de olika variablerna som efterfrågas i registret. I dokumentet Sårlokaler ser du hur de olika sårlokalerna i registret är indelade. Flera sår i ett sårlokalområde registreras som ett sår. Registermallarna är pappersmallar av registret. Dessa kan användas som en checklista i mötet med patienten.

     Registermallen är enligt samma logik som registret.