Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-03-16

Patientförening

Det finns en patientförening för patienter och deras närstående - PASS.

Patientföreningen omfattar även anhöriga, som ofta tar ett stort ansvar för sårbehandlingen. Inger Jardevi och Harry Hansson är drivkrafterna bakom föreningen. Båda är sedan tidigare patientrepresentanter i Kvalitetsregistret RiksSår och har egna erfarenheter av att leva med svårläkande sår.

Vår grundtanke med föreningen är att patienter och anhöriga kan ta kontakt med oss för stöd och råd, säger Inger och Harry. 


Du når Inger och Harry genom RiksSårs support: 
Anna Davnert tel 0734-471309
anna.davnert@rikssar.se