Pågående forskning

 

Hanna Wickström. TeleUlcer - Telemedicin och RiksSår - modern sårbehandling för patienter och personal. Arbetet innefattar fyra delstudier, som ingår i doktorandarbetet för allmänläkare H.Wickström med P Midlöv, RF Oien, C Fagerström, P Anderberg som handledare (Lunds Universitet, med. fak). Syftet är att undersöka vilka vinster som patient och personal kan få genom att införa telemedicin/e-hälsa för svårläkta sår. Delstudie 1 (publicerad) visar på kortare väntetid till diagnos och sårläkningstid. Delstudie 2 (pågående) analyserar smärta och ordinerad smärtlindring. Delstudie 3 (pågående) analyserar enkätundersökning kring upplevelse, bemötande, delaktighet, tid och avstånd. Delstudie 4 belyser om dokumentation kan göras med större patientsäkerhet, då den är kopplad till RiksSår.

Rut Öien. Nationell studie för utvärdering av RiksSårs-app och utvecklandet av sårytemätning. Forskningsprojekt 2017-. Rut Öien, läk, docent. Se rubrik Pågående Ehälsoprojekt 2018.

Rut Öien. Trycksårsstudien i Blekinge, en kartläggning av trycksår i Blekinge. Forskningsprojekt 2017-. Rut Öien, läk, docent.

Carina Bååth. Utvärdering av KUPP (Kvalitet Ur Patientens Perspektiv). Karlstads Universitet. Carina Bååth, universitetslektor, docent.

Nina Åkesson. Direktöverföring av data från journal till register via en sårjournal. Erfarenheter från RiksSårs arbete i NPDi. Forskningsprojekt 2015-. Nina Åkesson, distriktssjuksköterska.

Nina Åkesson. Bedömning och behandling av lokal sårinfektion. Doktorandarbete påbörjat 2018. Nina Åkesson, distriktssjuksköterska, doktorand.

Joakim Niklasson. Delaktighet i aktivitet hos patienter med svårläkta sår. Doktorandarbete påbörjas 2018. Joakim Niklasson, arbetsterapeut, fil.mag, doktorand.

Sandra Strand. Prevention och behandling av trycksårspatienter över vårdgivargränser. Magisterarbete påbörjas 2018. Sandra Strand, arbetsterapeut.

 

 

 

 

Uppdaterad 2018-09-05