Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-10-06

Nationella vårdförlopp

Staten och Sveriges Kommuner och Regioner har tecknat en överenskommelse om att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp inom olika sjukdomsområden i syfte att skapa en jämlik och effektiv vård baserad på bästa tillgängliga kunskap.

Här presenteras de vårdförlopp som kan vara aktuella för RiksSårs patientgrupp.

Pågående vårdförlopp 

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för patienter med Svårläkta sår
  Sedan december 2020 arbetar en nationell arbetsgrupp med ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för svårläkta ben- fot- och trycksår. Vårdförloppet beräknas vara färdigställt i slutet av år 2021.  
 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Venös sjukdom i benen, varicer och venösa bensår
  Vårdförlopp som beräknas vara klart hösten 2021. Här ingår patienter med misstanke om venös sjukdom i benen, vanligen varicer med eller utan bensår, posttrombotiska tillstånd, obstruktion eller annan djup venös insufficiens där kärlkirurgiskt ingrepp kan åtgärda grundsjukdomen.
 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Diabetes med hög risk för fotsår
  Nystartat vårdförlopp, som innefattar person med diabetes med fotsår som inte läkt på 10 dagar.

Publicerade vårdförlopp

 • Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kritiskt benischemi
  Här ingår patienter med sår eller gangrän på fot, vanligtvis på tår, framfot eller häl; vilovärk i foten sedan mer än två veckor, vanligtvis i tår och framfot och ofta värst nattetid; patienter med diabetes och fotsår vid misstanke om KI även när ankel- eller tåtryck överstiger angivna värden och diabetiska fotsår som inte läkt på 2 veckor.