Publicerad forskning

Vetenskapliga publikationer 2014-2016

Ragnarson Tennvall G, Andersson K, Bjellerup M, Hjelmgren J, Öien R. Venösa bensår kan behandlas både bättre och billigare. Beräkning av årliga kostnader baserad på en enkätstudie. Läkartidningen 2004; 101:1506-1513.

Öien RF, Ragnarson Tennvall G. Accurate diagnosis and effective treatment of leg ulcers reduce prevalence, care time and costs. J Wound Care 2006;15:259-262.

Ragnarson Tennvall G, Hjelmgren J, Öien R. The cost of treating hard-to-heal venous leg ulcers: results from a Swedish survey. World Wide Wounds http://www.worldwidewounds.com/2006/november/Tennvall/Cost-of-treating-hard-to-heal-venous-leg-ulcers.html

Rolandsson O, Hasselström J, Öien R, Säwe J. Benartärsjukdom i primärvården. Förekomst och omhändertagande. Läkartidningen 2006; 103:2645-2649.

Kjellander S, Wickström S, Öien R, Apelqvist J, Vilhelmsdotter Allander S. Oklart stöd för vakuumassisterad behandling vid svårläkta sår. Svar från SBU:s Upplysningstjänst Läkartidningen 2010;11:767-8.

Öien RF, Negative Pressure Wound Therapy. World Wide Wounds December 2010,Www.worldwidewounds.com.

Oien RF, Akesson N. Bacterial cultures, rapid strep test, and antibiotic treatment in infected hard-to-heal ulcers in primary care. Scand J Prim Health Care 2012 Dec;30(4):254-8.

Oien RF, Akesson N, Forssell H. Assessing quality of life in patients with hard-to-heal ulcers using the EQ-5D questionnaire. J Wound Care 2013 Aug;22(8):442-7.

Rut F Öien, Henrik W Forssell. Ulcer healing time and antibiotic treatment before and after the introduction of the Registry of Ulcer Treatment: an improvement project in a national quality registry in Sweden. BMJ Open 2013, 3:e003091. doi:10.1136/bmjopen-2013-003091

Öien RF, Weller CD. The Swedish national quality Registry of Ulcer Treatment (RUT): How can "RUT" inform outcome measurement for people diagnosed with venous leg ulcers in Australia? Wound Practice & Research 2014;22(2):74-77

Butler E, Oien RF, Lindholm C, Olofsson TC, Nilson B, Vasquez A. A pilot study investigating Lactic acid bacterial symbionts from the honeybee in inhibiting human chronic wound pathogens. Int Wound J 2014, Sep 8.doi:10.1111/iwj.12360.

Akesson N, Oien RF, Forssell H, Fagerström C. Ulcer pain in patients with venous leg ulcers related to antibiotic treatment and compression therapy. Br J Community Nurs 2014, Sep;19(9 Suppl):S6-S13. doi:10.12968/bjcn.2014.19.Sup9.S6

SBUs rapport ”Svårläkta sår hos äldre - prevention och behandling ”. Rapport 226, 2014. ISBN 978-91-85413-67-6.

Harding K, et al. Simplifying venous leg ulcer management. Consensus recommendations.

Wounds International 2015. www.woundsinternational.com

Öien RF, Forssell H, Ragnarson Tennvall G. Cost consequences due to reduced ulcer healing times - analyses based on the Swedish Registry of Ulcer Treatment. Int Wound J. 2015 Jun 30. doi: 10.1111/iwj.12465. [Epub ahead of print]

Öien RF. Mall för omhändertagande minskade kostnader för svårläkta sår. Läkartidningen. 2015;112:DL7I Lakartidningen.se 2015-07-24

Hellström A, Nilsson C, Nilsson A, Fagerström C. Leg ulcers in older people: a national study addressing variation in diagnosis, pain and sleep disturbance.

BMC Geriatr. 2016 Jan 21;16:25. doi: 10.1186/s12877-016-0198-1

Ljung AC, Stenius MC, Bjelak S, Lagergren JF. Surgery for pressure ulcers in spinal cord-injured patients following a structured treatment programme: a 10-year follow-up. Int Wound J. 2016 May 5. doi: 10.1111/iwj.12609. 

Pokorna A, Öien RF, Forssell H, Lindholm C. International cooperation for prevention and healing of pressure ulcers is challenged by the lack of national registries.

Cesk Slov Neurol N 2016; 79/112 (Suppl 1): 20-24

Vetenskapliga publikationer 2009 – 2013

[1] Öien RF, Registering Ulcer Treatment through a national quality register: RUT - a winning concept for both patients and the health care sector. EWMA Journal 2009, 9(2):41-4.

[2] Öien RF, RUT - a national quality register for ulcer treatment. European Hospital 2009;18(3):12.

[3] Kjellander S, Wickström S, Öien R, Apelqvist J, Vilhelmsdotter Allander S. Oklart stöd för vakuumassisterad behandling vid svårläkta sår. Svar från SBU:s Upplysningstjänst Läkartidningen 2010;11:767-8.

[4] Öien RF, Negative Pressure Wound Therapy. World Wide WoundsDecember 2010, www.worldwidewounds.com 

[5] Oien RF, Akesson N. Bacterial cultures, rapid strep test, and antibiotic treatment in infected hard-to-heal ulcers in primary care. Scand J Prim Health Care 2012 Dec;30(4):254-8

[6] Öien Rut F. Lindholm Christina. Sår. (rec). Läkartidningen 2012;41:1840-1.

[7] Oien RF, Akesson N, Forssell H. Assessing quality of life in patients with hard-to-heal ulcers using the EQ-5D questionnaire. J Wound Care 2013 Aug;22(8):442-7.

[8] Rut F Öien, HenrikW Forssell. Ulcer healing time and antibiotic treatment before and after the introduction of the Registry of Ulcer Treatment: an improvement project in a national quality registry in Sweden. BMJ Open 2013, 3:e003091. 

 

 

Populärvetenskapliga publikationer och studentarbeten

Populärvetenskapliga publikationer 2009-2015

Öien RF. Behandling av infekterade svårläkta ben-, fot- och trycksår. Nordisk Geriatrik, 2009;4:28-33.

Öien RF. "Rikssår" i skarp drift, Tidskriften Sår. 2009;2:14-17.

Alla sår ska ha en såransvarig. Tidskriften Sår. 2010;4:18-22.

Öien RF. Allmänläkarens sårmottagning - en vinst för alla. Allmänmedicin. 2011;1:26-9

Gudbjörnsdottir S, Öien RF. NDR och RiksSår. Kan samarbete minska amputationsfrekvensen? Ortopediskt Magasin. 2011;4:38-40.

Öien, RF. RiksSår www.rikssar.se - ett svenskt kvalitetsregister för aktiv sårläkning. Svensk Geriatrik, 2013;4:32-6.

Öien RF- RiksSår – ett svenskt kvalitetsregister för aktiv sårläkning. SårMAGASINET 2015;1:18-19

Öien RF, Boström Å. RiksSår – ett nationellt kvalitetsregister för patienter med svårläkta sår– ett verktyg för att åstadkomma ett strukturerat, effektivt omhändertagande av denna patientgrupp. Dermatologi& Venereologi 2015;3:14-16.

Kvalitetsarbeten (ST-läkare i allmänmedicin och dermatologi)

Eva Eken: 

Does antibiotic treatment reduce healing time for venous ulcers?

A retrospective study from the Swedish National Quality Registry of Ulcer Treatment (RUT) - Hudkliniken, Södersjukhuset, Stockholm

Anna-Maria Ursberg:

Kan särskilt svårläkta venösa bensår identifieras på tidigt stadium?  Helsingborg

ST-arbeten i allmänmedicin

Caroline Beijar:

Antibiotic treatment before and after the implementation of drop-in reception.

Emma Sist:

Handläggning av bensår på en vårdcentral Adolfsbergs vårdcentral, Örebro Läns Landsting.

Meike Hüttermann:

Antibiotikaförskrivning till patienter med svårläkta bensår som handlagts på en vårdcentral.

Linn Strömberg:

Har anslutning till RiksSår betydelse för sårläkningstiden?
En journalstudie på patienter med svårläkta bensår i Aneby, Nässjö och Tranås.

Lisa Karlsson:

Minskar statiner tid till sårläkning? En kohortstudie på patienter med svårläkta bensår.

Helena Andersson:

En jämförelse mellan behandling med peroral antibiotika, antiseptiska förband och standardbehandling med data från det nationella kvalitetsregistret RiksSår.

Magisterarbeten i Vårdvetenskap

Nina Åkesson:

Sårsmärta, kompressionsbehandling och antibiotikabehandling vid venösa bensår. En studie av patienter i kvalitetsregistret RiksSår. Blekinge Tekniska Högskola.

Cajsa Hamel, Therese Larsson:

BMI’s påverkan på sårläkningen vid bensår utifrån data från det nationella kvalitetsregistret RiksSår. Högskolan Väst, Trollhättan.

Kandidatarbeten i Vårdvetenskap

Annina Nilsson, Camilla Nilssn:

Samband mellan sårsmärta och störd nattsömn hos patienter med kroniska bensår, Blekinge Tekniska Högskola