Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-10-06

Registerorganisationen

Kvalitetsregistren drivs av regionerna. På Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) finns en stödfunktion som samordnar arbetet.

Stödfunktionen hanterar registrens redovisningar och ansökningar, fungerar som beredande organ till lednings- och samverkansgruppen, leder ett antal nationella projekt och håller i nationella träffar

Läs mera på Nationella kvalitetsregistret - SKR: http://www.kvalitetsregister.se