Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-03-16

Registret

Anslutning och användning av RiksSår är helt kostnadsfritt. Registret har anslutna enheter i primärvård, specialistkliniker på sjukhus och kommunal hälso-och sjukvård. I dagsläget finns det cirka 10 000 patienter registrerade i registret.

Registreringen i RiksSår sker vid två tillfällen. Den första registreringen gäller diagnos och behandlingsstrategi. Den andra registreringen avser uppföljning när såret läkt eller om patienten utgått ur registret.

I RiksSår kan enheterna ta ut standardrapporter och jämföra sina resultat med databasens aggregerade resultat speciellt framtaget för dem. Rapporterna belyser på ett effektivt sätt vilka direkta förbättringsområden som finns för den aktuella enheten.