Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-04-16

Äldreregister

RiksSår ingår i en grupp av kvalitetsregister vars patientgrupps medianålder är hög och där många av patienterna behandlas i kommunal hälso- och sjukvård.

Gruppen har återkommande sammankomster och arbetar med frågor som är gemensamma för registren.