Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2021-10-06

Informationsförsörjning

Ett arbete med att ta fram en effektivare informationsförsörjning mellan vårdinformationssystem och Nationella Kvalitetsregister pågår. Arbetet innebär att den nationella samverkansgruppen för strukturerad vårdinformation tillsammans med stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister samordnar genomförandeprojekt för automatiserad informationsförsörjning, via nationell infrastruktur.

Läs mer Informationsförsörjning till kvalitetsregister 

En strukturerad vårdinformation är en förutsättning för att nå automatiserad informationsförsörjning. RiksSårs data är mappat mot nationellt fackspråk och väntar på att ingå få ingå i nationellt arbete för journalintegration med automatisk överföring från journal till register. Arbetet är planerat till första kvartalet 2022.