Gå till menyn Gå till sidans innehåll Gå till sidfoten
Publicerad: 2022-08-15

System för kunskapsstyrning

Sveriges regioner, med stöd av SKR, har etablerat Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård. Syftet är att utveckla, samordna, sprida och använda bästa tillgängliga kunskap, för en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård av hög kvalitet. De Nationella Kvalitetsregistren är viktiga fundament i systemet och kan användas för uppföljning och kvalitetssäkring av vården.

Läs mer Kvalitetsregister och kunskapsstyrning

RiksSår ingår i arbetet med framtagande av ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp och ett nationellt vårdprogram för patienter med svårläkta sår som ska vara klart för implementering kvartal 1 2023. Uppföljning av vårdförloppet kommer ske via RiksSår.